Gestió d’Identitats

Projectes de Consultoria, Enginyeria, Formació i Suport en:


Identity Management

Gestió d’identitats (IDM)

Control d’accés Segur (IAM)

Governança (AGS)


Access Management

Accessos gestionats (IAM)

Usuaris privilegiats (PUM)

Single Sign-On (SSO)


Security Management

Gestió de la seguretat (SIEM)

Gestió dels serveis (Operations Center)

Algunes referències