Smart City

  • Registre telemàtic
  • Gestió d’expedients i processos administratius
  • Administració electrònica

  • Assessoria i auditoria en Privacidad, LOPD i Seguretat pels governs locals (Consells Comarcals, Ajuntaments…)
  • Ciutats digitals
  • Creació d’incubadores d’empresas – co-working
  • Panells informatius
  • Xarxes socials i App mòbils pels ciutadans
  • Wimax – preWimax

Algunes referències