Sistemes, Networking i Comunicacions

Les nostres solucions hardware, és a dir, aquelles que afecten al suport físic (servidors, workstations, etc.), ITechGrup les subdivideix en les tres següents grans àrees:

  • Integració de servidors, bàsicament centrant-nos en les solucions iSeries (AS/400) i xSeries (basats en Intel/AMD) de IBM, que degut a la seva versatilitat permeten l’execució de qualsevol tipus d’aplicacions.
  • Storage, unitats externes d’emmagatzematge massiu basades en les solucions TotalStorage d’IBM i controlades mitjançant SAN Volume Controller (SVC).
  • Appliances, solucions predefinides que convinen hardware i software: firewall, servidor de correu, servidor web, etc.
Possiblement l’àrea de comunicacions és, en el món informàtic, la que pateix canvis més acelerats. Per això és fonamental per ITechGrup comptar amb els partners millor posicionats i, sobretot, romandre contínuament formats. Així, hem dividit les nostres solucions en tres sectors diferenciats:

  • Wired, en el que considerem tots aquells components d’electrònica de xarxa tradicional, concentradors, switching, routing, etc.
  • Wireless, amb velocitats de comunicació encara inferiors a les de cable tradicional, però que aporten el gran valor de la mobilitat, tant en espais oberts com interiors.
  • Telefonia IP, la progressiva integració de veu sobre dades juntament amb els amples de banda garantits estan canviant el tradicional món de las centraletes telefòniques.

Algunes referències