Seguretat

 • Auditories internes i externes
 • SIEM: Gestió de Logs, esdeveniments i vulnerabilitats
 • Balanceig de càrregues de treball
 • Web application firewall (WAF)
 • Protecció d’antivirus en granges de servidors virtuals (SVE)
 • PIA (Privacy Impact Assessment)
 • Estudi sobre l’impacte que té un projecte en la privacitat, ja sigui un programa, un procés, un hardware…
 • Assessoria i Auditoria GMP (Good management practice) pel sector farmacèutic, específicament el que fa referència a preservació de registres, continuïtat de negoci i recuperació de sistemes
 • Consultoria i Auditoria de Seguretat en:
  • Auditoria Acces Remot
  • Bring Your Own Device (BYOD)
  • Seguretat i Qualitat del Servei
  • Consultor Certificat en: CISA, CGEIT, ITIL, ITSM process according to ISO/IEC 20.000, Consultant/Manager Certificate in ITSM according to ISO/IEC 20.000, CISM, CRISC i OSSTM Methodology (OPTSA). Isaca Member.

Algunes referències