Novell

Novell

L’evolució del mercat, el canvi en el rol del CIO & IT, la nova agenda del CIO i formes per millorar els ingressos són objectius fundamentals en les empreses i les organitzacions. La definició del IT empresarial està canviant, el rol del CIO és més estratègic i el major focus és en millorar els ingressos i obtenir millors avantatges competitives.

Facilitant la col·laboració en equip aconseguint l’acceptació de l’usuari

Fomentant la productivitat del seu personal introduint noves formes de treball – BYOD

Aprofitant el coneixement de la companyia conduïnt el canvi cultural